አድራሻ

 

የኢሜል አድራሻችን ለማግኘት

Please use preferably this link to our electronic address.

ፖ. ሣ. ቁጥር

ACS / Addis-Ababa Archdiocesan Catholic Youth Office

Cty of St. John / House of Blessed Abba Gebre Michaël

P.O. Box 21768

Addis-Ababa - ETHIOPIAየስልክ ቁጥሮች


አባ አትናቲዮስ

00 251(0)9 44 13 51 80

ወንድም ያዕቆብ

00 251 (0)9 85 23 81 28

አባ ፊሊፖስ

00 251 (0)9 12 96 89 45

አባ ቤኔዲክቶስ ዳዊት

00 251 (0) 9 39 51 31 13

ወንድም ቻርልስ አማኑኤል

00 251(0)9 29 13 37 35


ወንድም ኤርምያስ

00 251(0)9 21 45 73 88

አድራሻችን፡Welcome to :


ወደ OUR BLOG

ወደ OUR NEWSLETTER


Download :


ወደ የቀን መቁጥሪያ